badanie żywności
     Znajdujemy się na liście laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii do urzędowej kontroli mleka surowego, żywności i pasz. https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/rejestry-i-wykazy-pracowni-i-laboratoriow
    
     Laboratorium posiada decyzję wydaną przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Rypinie do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zobacz

     Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi. Naszym atutem jest indywidualne podejście do każdego Klienta. Wiarygodność naszych wyników sprawdzamy poprzez systematyczny udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i badaniach biegłości w uznanych firmach polskich i europejskich:
  • Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
  • Gdańska Fundacja Wody
  • LGC Standards
  • Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z siedzibą w Parzniewie
  • FAPAS

Personel, któremu wyznaczono odpowiedzialność określoną w ramach systemu zarządzania jest kompetentny na podstawie odpowiedniego wykształcenia, umiejętności i doświadczenia.

LAŻiP "RYPIN" dba o zapewnienie najwyższych kwalifikacji swoich pracowników poprzez systematyczny udział w szkoleniach zewnętrznych