badanie żywności

Laboratorium LAŻiP "RYPIN" świadczy usługę pobierania próbek do badań. Posiadamy autosampler do automatycznego pobierania próbek z określoną częstotliwością pobierania. Gwarantujemy transport próbek w monitorowanych warunkach chłodniczych.

 • wody przeznaczonej do spożycia
 • wody z rzek i strumieni
 • wody z jezior i sztucznych zbiorników zaporowych
 • wody na pływalniach
 • wody z piezometrów
 • wód opadowych
 • ścieków 
 • osadów ściekowych
 • odpadów
 • gleby

 • GODZINY PRZYJĘCIA PRÓBEK:
  Pn. - Pt. 800-1600
   
  lub według indywidualnych ustaleń z Klientem.
   
  W celu zamówienia pobierania próbek przez personel Laboratorium lub odbiór i transport próbek prosimy o kontakt.