badanie żywności

Laboratorium Analiz Żywności i Pasz "RYPIN" Sp. z o.o. jest niezależnym laboratorium badawczym świadczącym usługi w zakresie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

           

Laboratorium powstało w 1998 roku z wykorzystaniem doświadczeń francuskich laboratoriów badawczych. W początkach swej działalności przyjęło nazwę Laboratorium Analiz Mleka. Kolejne lata to dynamiczny rozwój zakresu usług i zaplecza technicznego. Zbudowano nowe laboratorium, które wyposażone zostało w nowoczesny sprzęt pozwalający na stosowanie nowoczesnych metod w diagnostyce żywności.

W 2006r. w celu lepszej identyfikacji firmy z prowadzoną działalnością laboratorium zmieniło nazwę na: Laboratorium Analiz Żywności i Pasz "RYPIN" Sp. z o.o. (skrót: LAŻiP "RYPIN"). Celem laboratorium jest zapewnienie klientom dostępu do nowoczesnej diagnostyki oraz gwarancja jakości wykonywanych badań.