badanie żywności
 • MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
 • MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE
 • RYBY I PRZETWORY RYBNE
 • OWOCE, WARZYWA I PRODUKTY OWOCOWO-WARZYWNE
 • WYROBY PIEKARNICZO-CUKIERNICZE
 • PRZYPRAWY
 • JAJA
 • WYMAZY I WYCINKI Z TUSZ
 • BADANIA PRZECHOWALNICZE
 • WYMAZY Z MASZYN I URZĄDZEŃ
 • WYMAZY Z RĄK PERSONELU
 • obecność Salmonella spp.
 • obecność Listeria monocytogenes
 • liczba Listeria monocytogenes
 • liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
 • liczba Escherichia coli
 • liczba bakterii z grupy coli
 • liczba bakterii tlenowych
 • liczba Enterobacteriaceae
 • liczba drożdży i pleśni
 • ogólna liczba bakterii tlenowych w 30oC
 • obecność gronkowców koagulazo-dodatnich
 • obecność bakterii z grupy coli
 • liczba Clostridium perfringens
 • obecność Clostridium perfringens
 • liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych
 • liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
 • liczba bakterii tlenowych w 30oC
 • liczba Enterobacteriaceae
 • obecność Salmonella spp.
 • oznaczenie białka met. Kjeldahla
 • zawartość tłuszczu
 • zawartość chromu
 • zawartość kadmu
 • zawartość ołowiu
 • zawartość arsenu
 • zawartość rtęci
 • wilgotność/ sucha masa
 • oznaczanie popiołu
 • sodu w przeliczeniu na NaCl
 • obecność pałeczek Salmonella spp.
 • obecność Listeria monocytogenes
 • liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
 • liczba Escherichia coli
 • liczba bakterii z grupy coli
 • liczba bakterii tlenowych w 30oC
 • liczba Enterobacteriaceae
 • liczba drożdży i pleśni
 • ogólna liczba bakterii tlenowych w 30oC
 • obecność gronkowców koagulazo-dodatnich
 • obecność bakterii z grupy coli
 • liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych
 • liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
 • Wśród naszych usług oferujemy metody instrumentalne, dzięki którym czas potrzebny na wykonanie analizy jest skrócony w stosunku do metod klasycznych

 • liczba bakterii tlenowych w temp. 30oC w czasie 24 - 48 godzin - system TEMPO
 • liczba bakterii z grupy coli w czasie 24 godzin - system TEMPO
 • liczba Escherichia coli w czasie 24 godzin - system TEMPO
 • liczba Enterobacteriaceae w czasie 24 godzin - system TEMPO
 • obecność pałeczek Salmonella spp. w czasie 24 godzin - aparat mini Vidas
 • obecność Listeria monocytogenes w czasie 48 godzin - aparat mini Vidas
 •