badanie żywności
 • KISZONKI Z: KUKURYDZY,
  TRAW, LUCERNY, MOTYLKOWYCH, SIANA, TMR
 • KISZONE ZIARNO KUKURYDZY
 • GOTOWE PASZE TREŚCIWE
 • ZBOŻA, KUKURYDZA, ŚRUTA
 • SIANO
 • PASZE PŁYNNE
 • Laboratorium LAŻiP "RYPIN" oferuje badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jednocześnie gwarantując krótkie terminy realizacji.

 • obecność Salmonella spp.
 • ogólna liczba bakterii tlenowych w 30oC
 • liczba Enterobacteriaceae
 • liczba Clostridium perfringens
 • obecność Clostridium perfringens
 • liczba bakterii redukujących siarczany w warunkach beztlenowych
 • Skład chemiczny pasz:
   
  kiszonki z kukurydzy, traw, lucerny, motylkowych, TMR
  kiszone ziarno kukurydzy, siano

  - Białko, tłuszcz, sucha masa, popiół, włókno, NDF, ADF, skrobia.
   
  surowce paszowe: zboża gotowe
  pasze treściwe

  - Białko, tłuszcz, wilgotność, popiół, włókno, skrobia.
   
  surowce paszowe: kukurydza, rzepak
  - Białko, tłuszcz, wilgotność.
   
  surowce paszowe: soja
  - Białko, tłuszcz, wilgotność, włókno.
   
 • Oznaczenie białka - metoda Kjeldahla
 • Sucha masa - metoda wagowa
      - kiszonki
      - proszki mleczne
 • Oznaczanie pH - kiszonki, proszki mleczne
 • system INRA
 • system DLG
 • energia metaboliczna dla trzody chlewnej

 •