badanie żywności

W ramach kompleksowej obsługi Klienta zapewniamy pobieranie próbek, ich transport oraz wykonanie badań metodami akredytowanymi, jednocześnie gwarantując wysoką jakość usługi i wiarygodność wyników badań.

    - pobieranie i transport próbek
    - badania fizykochemiczne
    - badania mikrobiologiczne
    - badania gruntów, na których mają być stosowane osady ściekowe

Gwarantujemy wykonywanie badań zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz.257)