badanie żywności

Zapewniamy Klientom wykonanie badań metodami akredytowanymi, jednocześnie gwarantując wysoką jakość usługi oraz wiarygodność wyników badań.

W ramach kompleksowej obsługi klienta świadczymy pobieranie próbek metodami akredytowanymi oraz ich transport.

    - pobieranie i transport próbek
    - badania fizykochemiczne
  • zawartość fosforu przyswajalnego (P2O5)
  • zawartość magnezu przyswajalnego (Mg)
  • zawartość potasu przyswajalnego (K2O)
  • zawartość mikroelementów: Cu, Zn, Mn, Fe
  • zawartość metali ciężkich: Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn
  • zawartość azotu ogólnego Kjeldahla
  • oznaczanie zawartości próchnicy met. Tiurina
  • zawartość suchej masy
  • pH

  •