badanie żywności

Zapewniamy Klientom wykonanie badań metodami akredytowanymi, jednocześnie gwarantując wysoką jakość usługi oraz wiarygodność wyników badań.

    - badania fizykochemiczne
    - pobieranie i transport próbek
    - monitoring składowisk odpadów

Gwarantujemy wykonywanie badań zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 523).