badanie ywnoci

Laboratorium posiada system zarzdzania zgodny z midzynarodow norm PN-EN ISO/IEC 17025.
Potwierdzeniem naszych wysokich kwalifikacji i kompetencji jest Certyfikat Akredytacji nr AB 429 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres Akredytacji PCA AB 429 - Zobacz
 
Certyfikat Akredytacji PCA - Zobacz