badanie żywności

Laboratorium Analiz Żywności i Pasz "RYPIN" Sp. z o.o. jest niezależnym, akredytowanym laboratorium badawczym świadczącym usługi w zakresie badań:

 • Żywności - mikrobiologia
 • Wody - mikrobiologia i fizykochemia
 • Mleka surowego - mikrobiologia i fizykochemia
 • Pasz - mikrobiologia,skład chemiczny,wycena energii
 • Proszków mlecznych - mikrobiologia i fizykochemia
 • Ścieków - fizykochemia
 • Gleb - fizykochemia
 • Osadów - fizykochemia
 • Pobierania próbek - wody i ścieków

Laboratorium powstało w 1998 roku z wykorzystaniem doświadczeń francuskich laboratoriów badawczych. W początkach swej działalności przyjęło nazwę Laboratorium Analiz Mleka "RYPIN" Sp.z o.o. Kolejne lata to dynamiczny rozwój zakresu usług i zaplecza technicznego. Zbudowano nowe laboratorium, które wyposażone zostało w nowoczesny sprzęt pozwalający na stosowanie nowoczesnych metod w diagnostyce żywności.

W 2006r. w celu lepszej identyfikacji firmy z prowadzoną działalnością laboratorium zmieniło nazwę na: Laboratorium Analiz Żywności i Pasz "RYPIN" Sp. z o.o. (skrót: LAŻiP RYPIN).
Celem laboratorium jest zapewnienie klientom dostępu do nowoczesnej diagnostyki oraz gwarancja jakości wykonywanych badań.

  Zalety badań instrumentalnych :
 • oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w czasie 24 godzin
 • oznaczanie pałeczek z grupy coli w czasie 24 godzin
 • liczenie Escherichia coli w czasie 24 godzin
 • liczenie pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w czasie 24 godzin
 • wykrywanie obecności pałeczek Salmonella w czasie 24 godzin
 • wykrywanie pałeczek Listeria monocytogenes w czasie 48 godzin